Szkolenie – program profilaktyczny dla młodzieży w zakresie HIV/AIDS

Szkolenie – program profilaktyczny dla młodzieży w zakresie HIV/AIDS

Informacje o kursie

Internetowe szkolenie dla nauczycieli wraz z programem profilaktycznym dla młodzieży w zakresie HIV/AIDS.

W skład szkolenia wchodzą następujące pomoce dydaktyczne:

 • Materiały informacyjne dla nauczyciela (wykład)
 • Scenariusze lekcji (4 godziny zajęć)
 • Karty pracy dla ucznia

Szkolenie obejmuje zagadnienia:

 1. Etiologia choroby.
 2. Biologia wirusa HIV.
 3. Drogi zakażenia.
 4. Zachowania ryzykowne i bezpieczne.
 5. Społeczne aspekty choroby.

Cena szkolenia wynosi 110,00 zł. brutto.

ZAPISZ SIĘ NA KURS / WIĘCEJ INFORMACJI

Warunkiem jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego i dokonanie opłaty w ciągu 7 dni.

Regulamin szkolenia:

 • komunikacja między słuchaczami i konsultantami odbywa się wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz forum dyskusyjnego
 • możliwość zapisu w dowolnym, dogodnym dla uczestnika terminie
 • uczestnictwo w kursie należy zgłosić, wysyłając formularz zgłoszeniowy i dokonać wpłaty na konto w ciągu 7 dni
 • warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie wypełnionego formularza i dokonanie wpłaty na konto.

Po dokonaniu wpłaty uczestnik:
– otrzymuje dostęp do platformy (login i hasło)
– pobiera moduł szkolenia, który po opracowaniu odsyła konsultantowi. Przesłanie opisu wykonanych zadań jest warunkiem zaliczenia szkolenia. Czas przeznaczony na realizację wynosi 4 tygodnie; uczestnik szkolenia ma możliwość zrealizowania szkolenia w krótszym czasie.

Po zakończeniu szkolenia uczestnik otrzymuje w ciągu 2 tygodni dwa zaświadczenia:

 1. o ukończeniu 8 godz. szkolenia.
 2. poświadczające, że poprzez uczestnictwo w szkoleniu internetowym doskonalił umiejętność wykorzystania i stosowania w swojej pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Zaświadczenia wydawane są na podstawie przesyłanych do konsultanta odpowiedzi.

Wymagania wstępne dla wszystkich kursów on-line: umiejętność posługiwania się pocztą elektroniczną.

ABC przystąpienia do szkolenia:

Krok pierwszy: przejdź do formularza zgłoszeniowego na stronie pod opisem szkolenia;

Krok drugi: wypełnij wszystkie pola formularza zgłoszeniowego. Pamiętaj o wpisaniu ustalonego przez siebie loginu i hasła. Będzie to Twój klucz do pobrania szkolenia;

Krok trzeci: wypełniony formularz prześlij do nas (klikając polecenie: wyślij, znajdujące się pod formularzem);

Krok czwarty: otrzymujesz od nas maila z informacją o numerze konta, na które należy uiścić opłatę za szkolenie;

Krok piąty: po otrzymaniu przez nas wpłaty otrzymasz maila z informacjami dotyczącymi dalszego postępowania, w celu pobrania szkolenia.


Uczestnik kursu podając swoje prawdziwe dane osobowe wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie danych przez portal www.wychowanie.pl zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Redakcja oświadcza, że nie udostepnia nikomu gromadzonych danych osobowych.Przesłanie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody* na opublikowanie i umieszczenie na stronie portalu www.wychowanie.pl fragmentów lub całych zadań opracowanych przez uczestnika kursu, imienia, nazwiska i nazwy szkoły w której pracuje uczestnik kursu oraz wykorzystanie zawartości strony do rozpowszechniania na nośniku CD-ROM; *Zgoda na publikację -oświadczenie Oświadczam, że wyrażam zgodę na publikację w serwisie wychowanie.pl oraz na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Edukacyjny Taurus dla celów związanych z publikacją, zgodnie z Ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997r. Redakcja portalu informuje, że kurs stanowi materiały autorskie i zabronione jest ich rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób: jako strony WWW, publikacje, wydruki, CD itp. Wkorzystanie tekstów w celach komercyjnych jest zabronione i stanowi naruszenie ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych. Przesłanie na nasz adres e-mail formularza zgłoszeniowego oznacza akceptację powyższych warunków. W razie pytań lub niejasności zapraszamy do kontaktu z redakcją.


Moduł 1: program profilaktyczny dla młodzieży

Szkolenie zawiera program profilaktyczny dla młodzieży wraz z materiałami dydaktycznymi oraz gotowymi scenariuszami zajęć (4 godziny lekcyjne).