Asertywność dla nauczyciela

Asertywność dla nauczyciela

Informacje o kursie

Portal www.wychowanie.pl zaprasza nauczycieli na kurs internetowy poświęcony asertywności. W życiu często bywa tak, że ktoś wyprowadza nas z równowagi. Krzyczymy, rzucając ostre słowa. Potem czujemy niesmak. Odreagowaliśmy, a jednak nie jesteśmy z siebie zadowoleni. Bywa również tak, że ktoś namawia nas do czegoś, na co nie mamy ochoty. Ulegamy i znowu jesteśmy z siebie niezadowoleni. To przykłady, kiedy zachowaliśmy się nie tak, jak byśmy chcieli. Co sprawia, że nie potrafiliśmy przedstawić swoich racji lub ulegliśmy – wbrew sobie? Czy tak już musi być zawsze? Nikt nie rodzi się asertywny. Asertywność to postawa wobec siebie i innych. Dobrze byłoby znać zasady asertywności. Czy znając te zasady, będziemy stosować je w życiu – to już zależy od nas samych. Warto jednak wiedzieć, na czym polegają zachowania asertywne. Asertywności można się nauczyć. Aby móc uczniom przekazywać zasady asertywności, należy je znać i akceptować. Nie popadajmy w kompleksy, jeśli sami nie zawsze jesteśmy asertywni – to umiejętność, której uczymy się przez całe życie.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli): Jeśli nauczyciel jest na ścieżce awansu zawodowego, to wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego obejmują m.in.:

1) umiejętność organizacji i doskonalenia własnego warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach;

2) umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, …….. oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych, oraz

3) umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

Udział w proponowanym kursie będzie dla Państwa pomocny także przy realizacji w/w punktów Rozporządzenia.

Szkolenie składające się z 3 modułów oparte jest na treściach podstawy programowej.

Cena szkolenia wynosi 130,00 zł. brutto.

ZAPISZ SIĘ NA KURS / WIĘCEJ INFORMACJI

Regulamin szkolenia:

 • komunikacja między słuchaczami i konsultantami odbywa się wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej, www oraz forum dyskusyjnego
 • uczestnictwo w kursie należy zgłosić, wysyłając formularz zgłoszeniowy i dokonując wpłaty na konto w ciągu 7 dni
 • warunkiem rozpoczęcia kursu jest przesłanie wypełnionego formularza i dokonanie wpłaty na konto

 

Po dokonaniu wpłaty uczestnik:

– otrzyma dostęp do platformy (login i hasło)
– pobiera pierwszy moduł szkolenia, który po opracowaniu odsyła konsultantowi. Przesłanie opisu wykonanych zadań jest warunkiem zaliczenia modułu. Czas przeznaczony na realizację modułu wynosi maksymalnie 4 tygodnie; uczestnik kursu ma możliwość realizacji modułu w krótszym czasie.
– kolejne moduły uczestnik otrzymuje na tych samych zasadach.

Po zakończeniu szkolenia uczestnik otrzymuje w ciągu 2 tygodni dwa zaświadczenia:

 • o ukończeniu 24 godz. kursu.
 • poświadczające, że poprzez uczestnictwo w kursie internetowym doskonalił umiejętność wykorzystania i stosowania w swojej pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Zaświadczenia wydawane są na podstawie wykonanych prac przesyłanych do konsultanta prowadzącego szkolenie. Wymagania wstępne dla wszystkich kursów on-line: umiejętność posługiwania się pocztą elektroniczną.

Jak przystąpić do kursu?

1) Na samym dole strony znajduje się odnośnik do formularza zgłoszeniowego;

2) Wypełnij wszystkie pola formularza zgłoszeniowego. Pamiętaj o wpisaniu ustalonego przez siebie loginu i hasła. Będzie to Twój klucz do pobierania modułów w trakcie kursu;

3) Wypełniony formularz prześlij do nas (klikając polecenie: wyślij, znajdujące się pod formularzem);

4) Otrzymujesz od nas maila z informacją o numerze konta, na które należy uiścić opłatę za kurs;

5) Po otrzymaniu przez nas wpłaty otrzymasz maila z informacjami dotyczącymi dalszego postępowania, w celu pobrania materiałów szkoleniowych .

Uczestnik kursu, podając swoje prawdziwe dane osobowe, wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie danych przez portal www.wychowanie.pl zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Redakcja oświadcza, że nie udostępnia nikomu gromadzonych danych osobowych.Przesłanie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody* na opublikowanie i umieszczenie na stronie portalu www.wychowanie.pl fragmentów lub całych zadań opracowanych przez uczestnika kursu, imienia, nazwiska i nazwy szkoły w której pracuje uczestnik kursu oraz wykorzystanie zawartości strony do rozpowszechniania na nośniku CD-ROM; *Zgoda na publikację -oświadczenie Oświadczam, że wyrażam zgodę na publikację w serwisie wychowanie.pl oraz na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Edukacyjny Taurus dla celów związanych z publikacją, zgodnie z Ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997r. Redakcja portalu informuje, że kurs stanowi materiały autorskie i zabronione jest ich rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób: jako strony WWW, publikacje, wydruki, CD itp. Wkorzystanie tekstów w celach komercyjnych jest zabronione i stanowi naruszenie ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych. Przesłanie na nasz adres e-mail formularza zgłoszeniowego oznacza akceptację powyższych warunków. W razie pytań lub niejasności zapraszamy do kontaktu z redakcją.

Moduł 1

Asertywność – krok pierwszy…

Poruszane zagadnienia:

 • asertywność – fakty i mity
 • czy warto być asertywnym? – zyski i straty?
 • postawa asertywna jako fundament pod umiejętności – niebezpieczeństwa wynikające z manipulacji umiejętnościami bez postawy
 • asertywność wewnętrzna
 • asertywny uczeń – asertywny nauczyciel – czy to możliwe?

Moduł 2

Asertywność – drugi krok…

Poruszane zagadnienia:

 • chwalić z głową – podstawy asertywnej pochwały;
 • krytykować nie znaczy oceniać – podstawy asertywnej krytyki
 • gdy uczeń mówi: mam prawo do… – podstawy asertywnej konfrontacji opinii

Moduł 3

Trzeci krok w kierunku asertwności

Poruszane zagadnienia:

 • zawsze mogę się czegoś nauczyć – podstawy asertywnego przyjmowania krytyki skierowanej do mnie
 • gdy uczniowie zaczynają „szkolną grę” – podstawy asertywnego odmawiania; odmawianie a tłumaczenie się
 • podsumowania