Syndrom wypalenia zawodowego oraz stres w zawodzie nauczyciela

Syndrom wypalenia zawodowego oraz stres w zawodzie nauczyciela

Informacje o kursie

Aktywność zawodowa niesie ze sobą wyzwania i satysfakcję, ale też stres, zmęczenie, utratę motywacji i zainteresowań wykonywanymi obowiązkami. Może poza pozytywnymi skutkami, przynosić negatywne. Jak zatem rozpoznać i odróżnić przemęczenie i gorszy dzień od przeciążenia pracą prowadzącą do wypalenia – gdzie zmęczenie, stres, spadek motywacji, poczucie bezsilności są długotrwałe i pogarszają nie tylko jakość pracy, ale też życia osobistego. Kurs oparty na nowoczesnych metodach psychologii wyjaśnia ten problem oraz pokazuje możliwości zastosowania w praktyce wiedzy o mechanizmach i uwarunkowaniach wypalenia zawodowego.

Cena szkolenia wynosi 130,00 zł. brutto.

ZAPISZ SIĘ NA KURS / WIĘCEJ INFORMACJI

Kurs składa się z 4 modułów.

Regulamin szkolenia:

  • komunikacja między słuchaczami i konsultantami odbywa się wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej, www oraz forum dyskusyjnego
  • uczestnictwo w kursie należy zgłosić, wysyłając formularz zgłoszeniowy i dokonując wpłaty na konto w ciągu 7 dni
  • warunkiem rozpoczęcia kursu jest przesłanie wypełnionego formularza i dokonanie wpłaty na konto

Po dokonaniu wpłaty uczestnik:

– otrzyma dostęp do platformy (login i hasło)

-pobiera pierwszy moduł szkolenia, który po opracowaniu odsyła konsultantowi. Przesłanie opisu wykonanych zadań jest warunkiem zaliczenia modułu. Czas przeznaczony na realizację modułu wynosi maksymalnie 4 tygodnie; uczestnik kursu ma możliwość realizacji modułu w krótszym czasie.

Kolejne moduły uczestnik otrzymuje na tych samych zasadach.

Po zakończeniu szkolenia uczestnik otrzymuje w ciągu 2 tygodni dwa zaświadczenia:

  1. o ukończeniu 24 godz. kursu.
  2. poświadczające, że poprzez uczestnictwo w kursie internetowym doskonalił umiejętność wykorzystania i stosowania w swojej pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Zaświadczenia wydawane są na podstawie wykonanych prac przesyłanych do konsultanta prowadzącego szkolenie.

Wymagania wstępne dla wszystkich kursów on-line: umiejętność posługiwania się pocztą elektroniczną.

Jak przystąpić do kursu?

1) Na samym dole strony znajduje się odnośnik do formularza zgłoszeniowego;

2) Wypełnij wszystkie pola formularza zgłoszeniowego. Pamiętaj o wpisaniu ustalonego przez siebie loginu i hasła. Będzie to Twój klucz do pobierania modułów w trakcie kursu;

3) Wypełniony formularz prześlij do nas (klikając polecenie: wyślij, znajdujące się pod formularzem);

4) Otrzymujesz od nas maila z informacją o numerze konta, na które należy uiścić opłatę za kurs;

5) Po otrzymaniu przez nas wpłaty otrzymasz maila z informacjami dotyczącymi dalszego postępowania, w celu pobrania materiałów szkoleniowych .

Uczestnik kursu, podając swoje prawdziwe dane osobowe, wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie danych przez portal www.wychowanie.pl zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Redakcja oświadcza, że nie udostępnia nikomu gromadzonych danych osobowych.Przesłanie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody* na opublikowanie i umieszczenie na stronie portalu www.wychowanie.pl fragmentów lub całych zadań opracowanych przez uczestnika kursu, imienia, nazwiska i nazwy szkoły w której pracuje uczestnik kursu oraz wykorzystanie zawartości strony do rozpowszechniania na nośniku CD-ROM; *Zgoda na publikację -oświadczenie Oświadczam, że wyrażam zgodę na publikację w serwisie wychowanie.pl oraz na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Edukacyjny Taurus dla celów związanych z publikacją, zgodnie z Ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997r. Redakcja portalu informuje, że kurs stanowi materiały autorskie i zabronione jest ich rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób: jako strony WWW, publikacje, wydruki, CD itp. Wkorzystanie tekstów w celach komercyjnych jest zabronione i stanowi naruszenie ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych. Przesłanie na nasz adres e-mail formularza zgłoszeniowego oznacza akceptację powyższych warunków. W razie pytań lub niejasności zapraszamy do kontaktu z redakcją.

Moduł 1

Syndrom wypalenia zawodowego

– Specyficzne cechy zawodu nauczyciela w kontekście syndromu wypalenia

– Co to jest wypalenie zawodowe, jakie są jego symptomy?

– Jak dochodzi do syndromu wypalenia?

– Jakie są czynniki ryzyka?

Moduł 2

Stres jako jeden z czynników predysponujących do wypalenia zawodowego

– czym jest stres, kiedy przestaje pomagać i motywować do zadania, a zaczyna utrudniać funkcjonowanie i prowadzi do pogorszenia dobrostanu psychicznego?

– sposoby radzenia sobie ze stresem

Moduł 3

Wypalenie zawodowe i stres w relacji nauczyciel-uczeń

– zwrócenie uwagi na skutki przeciążenia pracą/wypalenia w relacji z uczniem

– zwrócenie uwagi na to, że młodzież również może doświadczać przeciążenia obowiązkami oraz doświadczać stresu

– motywacja do zadania, jakie są rodzaje motywacji, jak motywować, kiedy nadmiar gratyfikacji prowadzi do zaprzestania działania?

Moduł 4

Sposoby radzenia sobie z wypaleniem zawodowym

– sposoby przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu

– co zrobić, gdzie szukać pomocy, gdy doświadcza się wypalenia zawodowego?