Autor: admin

Author
Administrator
Admin Articles
Poznajmy się – zajęcia integracyjne
Odbiorca: Uczestnikami zajęć są uczniowie 1 klasy gimnazjum na początku roku szkolnego. Tworzą25-osobowąklasęszkolną, która się nie zna. Mają13-14 lat. Zajęcia przewidziane zostały na lekcję wychowawczą lub wychowanie do życia w rodzinie; zajęcia są obowiązkowe. Miejsce zajęć: sala szkolna Czas zajęć:45 minut
Więcej
O reformie edukacji – ciąg dalszy
Przedstawiamy Państwu informacje, które przekazała Pani Minister Edukacji Narodowej oraz posłowie uczestniczący w pracach komisji edukacji w dniu piątego września 2016. Nie dodajemy jako redakcja żadnego komentarza, podajemy jedynie suche fakty zanotowane podczas oglądania transmisji z sejmu.
Więcej
Nauczanie patriotyzmu? Tak. Tylko jak?
Nowa Pani Minister Edukacji planuje wprowadzić do szkół nauczanie patriotyzmu w ramach historii Polski. Sądzę, że większość nauczycieli zgadza się z tą decyzją, oceniając ją lepiej, niż planowane wprowadzenie odrębnego przedmiotu. Pytanie tylko – jak to osiągnąć, jak nauczyć patriotyzmu w dzisiejszych skomercjonalizowanych czasach? Jak oddzielić „patriotyzm” od „nacjonalizmu”? Jak przekonać młode pokolenie, że warto być […]
Więcej
PRACA Z DZIECKIEM Z NADPOBUDLIWOŚCIĄ PSYCHORUCHOWĄ I OPÓŹNIONYM ROZWOJEM MOWY
 W swoim artykule przedstawiam wyniki pogłębionego studium przypadku ucznia kl.I Jakuba oraz mojej dwunastomiesięcznej pracy z tymże chłopcem. Celem tej pracy była pomoc dziecku z opóźnionym rozwojem mowy i nadpobudliwością psychoruchową, a także ukazanie zabiegów, które logopeda może podjąć wobec ucznia, by nastąpiła poprawa jego podstawowych sprawności szkolnych.
Więcej
Słucham i bawię się muzyką
„Dziecko ma potrzebę klimatu, chce świata pełnego oczarowań, a muzyka pozwala znaleźć się w tym świecie”                                                                               […]
Więcej
Zaświadczenie o doskonaleniu umiejętności ICT
Zaświadczenie o doskonaleniu umiejętności ICT
Uczestnicząc w naszych kursach internetowych, kursanci otrzymują specjalne zaświadczenia o doskonaleniu swoich umiejętności wykorzystywania i i stosowania w swojej pracy technologii informacyjnej oraz komunikacyjnej.
Więcej
Zaświadczenie o ukończeniu kursu „Metody i formy pracy na godzinach wychowawczych oraz zajęciach wychowania do życia w rodzinie”
Zaświadczenie o ukończeniu kursu „Metody i formy pracy na godzinach wychowawczych oraz zajęciach wychowania do życia w rodzinie”
  Zaświadczenie o ukończeniu kursu „Metody i formy pracy na godzinach wychowawczych oraz zajęciach wychowania do życia w rodzinie”. Nauczyciele, którzy zdecydują się na proponowana przez nas formę doskonalenia zawodowego otrzymują dwa zaświadczenia. Jedno z nich zamieszczone jest poniżej:
Więcej
Zaświadczenie o publikacji w serwisie Wychowanie.pl
Zaświadczenie o publikacji w serwisie Wychowanie.pl
Wzór zaświadczenia o publikowaniu autorskich materiałów edukacyjnych w serwisie Wychowanie.pl Zaświadczenie otrzymują nauczyciele, którzy przyślą do nas swoje materiały do publikacji. Zaświadczenie o publikacji jest jednym z elementów awansu zawodowego.
Więcej
Zaświadczenie o ukończeniu kursu „Kierowników wycieczek i obozów wędrownych”
Zaświadczenie o ukończeniu kursu „Kierowników wycieczek i obozów wędrownych”
Wszyscy uczestnicy naszego internetowego kursu otrzymują stosowne zaświadczenie. Poniżej prezentujemy wzór zaświadczenia o ukończeniu kursu „Kierowników wycieczek i obozów wędrownych”.
Więcej