Poznajmy się – zajęcia integracyjne

Odbiorca: Uczestnikami zajęć są uczniowie 1 klasy gimnazjum na początku roku szkolnego. Tworzą25-osobowąklasęszkolną, która się nie zna. Mają13-14 lat. Zajęcia przewidziane zostały na lekcję wychowawczą lub wychowanie do życia w rodzinie; zajęcia są obowiązkowe.

Miejsce zajęć: sala szkolna

Czas zajęć:45 minut

Cele:

– wstępna integracja i poznanie grupy

– rozwijanie umiejętności rozmowy z koleżankami i kolegami (dialog między uczniami)

– pobudzenie twórczego myślenia

– budowanie świadomości tego jaki/jaka jestem

– przestrzeganie przyjętych regułw zabawie i pracy

Metody:praca plastyczna, burza mózgów, zabawa integrująca grupę

Środki dydaktyczne:arkusz szarego papieru, karteczki z konturami ptaków, klej, kartoniki z nazwami zwierząt

Przebieg zajęć:

 1. Wstęp —Jakim jesteś ptakiem? (7 minut): Uczestnicy zajęć wybierają kontur ptaka, na którym zapisują swoje imię. Nauczyciel podpowiada, aby wybrać ptaka, z którym jesteśmy w stanie się utożsamić. Następnie naklejają go na przygotowany arkusz papieru, na którym narysowane jest drzewo. Chętni uzasadniają swój wybór.
 2. Komentarz nauczyciela — drzewo to nasza klasa.
 3. Burza mózgów — prowadzący pyta uczniów: co nas łączy? w czym jesteśmy podobni?
 4. Propozycje wspólnych cech wpisujemy w drzewo na pniu i gałęziach, które później zawiśnie w widocznym miejscu klasy.
 5. Prowadzący określa cel spotkania. Celem zajęć jest wzajemne poznanie się, uświadomienie tego, jacy jesteśmy oraz stworzenie serdecznej atmosfery.
 6. Ćwiczenie (13 minut): Zastanów się i zapisz na kartce, jakie zwierzę chciałbyś mieć i dlaczego (ważne uzasadnienie!).
 7. Po wykonaniu ćwiczenia prowadzący dzieli losowo uczestników na 5 grup i prosi, bo porozmawiali o tym, co napisali. Następnie chętni dzielą się na forum klasy tym, czego dowiedzieli się o kolegach/koleżankach.
 8. W tych samych 5-osobowych grupach liderzy losują kartki z przykładami zwierząt: Pies Szympans Żółw Koń Lew Szczur Osioł Lis Delfin Pszczoła Kozica Kameleon Żmija Wielbłąd Kot
 9. Zadaniem uczniów jest ustalenie ich zalet i wskazanie, jak można te cechy wykorzystać w życiu (przykłady). Grupa wybiera jedno zwierzę i przedstawia wnioski w formie plakatu reklamowego, następnie prezentuje go klasie (15 minut).
 10. Zakończenie —zabawa ruchowa „Chodzimy jak…”- prowadzący informuje uczniów, aby starali się naśladować ruchy, odgłosy zwierząt, które pokazują kolejni reprezentanci grup (5 minut).
 11. Na koniec uczniowie na chwilę siadają i dzielą się w rażeniami ze spotkania (5 minut).

Korzyści:

– poznanie siebie

– umiejętność słuchania

– umiejętność współpracy

– dostrzeżenie analogii między światem zwierząt a światem ludzi

– integracja zespołu

– rozluźnienie atmosfery

 

Joanna Szarecka

Administrator

Dodaj komentarz

Wprowadź komentarz
Please enter your name.
Please enter your email address.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email.