Scenariusz lekcji przyrody do klasy IV. Temat: Porozmawiajmy o miłości, przyjaźni i asertywności

Scenariusz lekcji przyrody do klasy IV. Temat: Porozmawiajmy o miłości, przyjaźni i asertywności

Zakres treści programowych: 

Dojrzewanie psychiczne: pierwsza miłość, pierwsza przyjaźń, wprowadzenie pojęcia asertywność.

Cele nauczania:

a) wiadomości: uczeń, zna pojęcia takie jak: miłość, pierwsza miłość, przyjaźń oraz asertywność.

b) umiejętności :uczeń, umie wykorzystać swoją wiedzę w życiu codziennym, uczeń, umie wymienić cechy dobrego przyjaciela,

c) postawy: uczeń, doskonali właściwą komunikacje w zespole klasowym oraz pracę z podręcznikiem

 


Metody i formy pracy:

Pogadanka połączona z pracą z podręcznikiem, burza mózgów, dyskusja.

Środki dydaktyczne: podręcznik, zeszyt ćwiczeń, serca wycięte z kolorowego papieru, karteczki z opisem sytuacji kształtujących postawę asertywności,

Literatura : Tajemnice przyrody. Podręcznik dla klasy 4. Maria Marko- Worłowska, Feliks Szlajfer, Joanna Stawarz, wydawnictwo Nowa Era.

Plan i rozmieszczenie w czasie:

– czynności organizacyjne ( 3 minuty)

– powtórzenie wiadomości z lekcji poprzedniej ( 5 minut)

– opracowanie nowego tematu: Porozmawiajmy o przyjaźni, miłości i asertywności. (30 minut)

– podsumowanie ( 5 minut)

– zadanie pracy domowej (2 minuty)

Tok lekcji:

Po wykonaniu czynności organizacyjnych i krótkim przypomnieniu wiadomości z lekcji poprzedniej prowadzący przechodzi do omówienia nowego tematu, który brzmi: Porozmawiajmy o przyjaźni, miłości i asertywności. Uczniowie notują go w zeszycie przedmiotowym. Prowadzący zadaje uczniom pytanie: Jakimi cechami powinien charakteryzować się dobry przyjaciel? Uczniowie zapisują na tablicy swoje propozycje. Prowadzący oczekuje od uczniów między innymi takich cech wypisanych na tablicy:

– powinien być koleżeński, nie powinien przeklinać,

– nie powinien pić alkoholu, nie powinien palić papierosów,

– powinien pomagać w rozwiązywaniu problemów, powinien być szczery,

– powinien być bezinteresowny, powinien być prawdomówny

Prowadzący po wymienieniu przez uczniów cech jakimi powinien się charakteryzować dobry przyjaciel dzieli klasę na grupy 4- osobowe. Rozdaje grupą karteczki z różnymi przymiotnikami. Zadaniem uczniów jest wybranie tylko tych, które najlepiej charakteryzują przyjaźń. Prowadzący na wykonanie tego ćwiczenia przeznacza 1 minutę.

SZCZERY/ POMOCNY/ GRUBY/ MIŁY/ ODWAŻNY/ SILNY/ KOLEŻEŃSKI/ BEZINERESOWNY/ AGRESYWNY/ TROSKLIWY/ ŻYCZLIWY/ HAŁAŚLIWY/ DYSKRETNY/ DUMNY/ WRAŻLIWY/ RADOSNY/ NIESZCZERY/ OTWARTY/ ZAZDROSNY/ MAŁY/ KŁÓTLIWY

Po upływie wyznaczonego czasu prowadzący przechodzi do wspólnego omówienia i wybrania poprawnych odpowiedzi. Prowadzący oczekuje od uczniów następujących zaznaczeń:

SZCZERY/ POMOCNY/ GRUBY/ MIŁY/ ODWAŻNY/ SILNY/ KOLEŻEŃSKI/ BEZINTERESOWNY/ AGRESYWNY/ TROSKLIWY/ ŻYCZLIWY/ HAŁAŚLIWY/ DYSKRETNY/ DUMNY/ WRAŻLIWY/ RADOSNY/ NIESZCZERY/ OTWARTY/ ZAZDROSNY/ MAŁY/ KŁÓTLIWY


Po wspólnym omówieniu ćwiczenia prowadzący przechodzi do kolejnego zagadnienia lekcji:. zapisuje na tablicy słowo MIŁOŚĆ. Uczniowie samodzielnie na karteczkach zapisują swoje skojarzenia związane z tym słowem takie jak: dziewczyna, zazdrość, rodzina, chłopak, dziadkowie, kobieta, rodzeństwo, mężczyzna, macierzyństwo, pocałunek, dom, seks, serce, mąż, żona. Po wypisaniu przez uczniów prowadzący kieruje do nich pytanie: Co jest symbolem miłości? Oczekuje od uczniów odpowiedzi, iż jest to serce. Następnie prowadzący rozdaje uczniom serca i mówi że ich zadaniem będzie rozcięcie ich wzdłuż linii łamanej i jedną część żeby zostawili sobie a drugą dali osobie którą bardzo lubią (załącznik nr.1).

Po wykonaniu przez uczniów zadania prowadzący przechodzi do wyjaśnienia i podania definicji asertywności. Mówi uczniom: Asertywność – to umiejętność otwartego zdecydowanego wyrażania swoich uczuć, opinii. Następnie prowadzący czyta uczniom z podręcznika fragment zatytułowany „niebezpieczne doświadczenia”.W celu lepszego zrozumienia definicji asertywności prowadzący dzieli klasę na 4 grupy i rozdaje im następujące scenki:

 1. Twoja koleżanka namawia Cię, żebyście poszły na wagary w dniu kiedy ty masz ważny sprawdzian z matematyki.
  Jak się zachowasz?  Co odpowiesz? Uzasadnienie
 1. Twój kolega częstuje Cię nie znanymi cukierkami. Masz podejrzenie, że mogą one zawierać niewielką ilość narkotyków.
  Jak się zachowasz?   Co odpowiesz? Uzasadnienie
 1. Twój młodszy kolega prosi Cię abyś kupił w sklepie papierosy.
  Jak się zachowasz?  Co odpowiesz? Uzasadnienie
 1. Twój kolega przynosi do szkoły gazetę zawierającą nie odpowiednią treść (gazeta dla dorosłych). Zaprasza Cie do wspólnego oglądania.
  Jak się zachowasz? – Co odpowiesz? Uzasadnienie

Po wykonaniu ćwiczenia i wspólnym przeanalizowaniu scenek prowadzący przechodzi do powtórzenia i utrwalenia wiadomości oraz zadaje zadanie domowe. Napisz jakie cechy Twoim zdaniem powinien mieć prawdziwy przyjaciel.


***

Edyta

Administrator

Masz pytanie? Napisz do nas na wychowanie@wychowanie.pl

Dodaj komentarz

Wprowadź komentarz
Please enter your name.
Please enter your email address.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email.