TAURUS EDUKACJA I KULTURA

WYDAWNICTWO / KURSY / SZKOLENIA /EDUKACJA /MIĘDZYNARODOWE PROJEKTY / KULTURA

Wybrane publikacje
Wychowanie do życia w rodzinie - nowa propozycja wydawniczna

Wydawnictwo Taurus Edukacja i Kultura proponuje Państwu nowy pakiet materiałów edukacyjnych do wychowania do życia w rodzinie w szkole podstawowej dla uczniów i nauczycieli. ...

więcej »
Konspekt lekcji z Wychowania do życia w rodzinie

Konspekt lekcji z Wychowania do życia w rodzinie dla klas II Liceum Ogólnokształcące, Liceum Profilowane i Technikum. Prowadząca : mgr Magdalena Jakubowska Temat: Płodność pary małżeńskiej. Cele: - uświadamia sobie potrzebę współodpowiedzialności za prokreację,
...

więcej »
Zobacz nowy kurs w ofercie!

Światowi eksperci alarmują: ponad 2 miliardy ludzi cierpi na nadwagę, a 671 milionów choruje na otyłość. Nie ma czasu na wybieranie zdrowego jedzenia, ciągły pośpiech wręcz narzuca nam jedzenie „śmieciowych” pokarmów. Producenci żywności faszerują swoje produkty ogromnymi...

więcej »
AGRESJA WŁASNA I OTOCZENIA - JAK SOBIE Z TYM RADZIĆ

Cel główny: - Wychowanek potrafi radzić sobie agresją własną i otoczenia Cele operacyjne: - Wychowanek zna różne sposoby radzenia sobie z agresją własną i otoczenia - Umie panować nad własnymi negatywnymi emocjami - Zna cechy ofiary i agresora - Zna adresy, osoby, do kt...

więcej »
Prawa nauczyciela...

W ostatnich dniach ukazało się opracowanie badań dotyczących przestrzegania praw uczniów w szkołach. Wyniki można chyba uznać za zadowalające, ponad 72% ankietowanej młodzieży twierdzi, że w ich szkołach przestrzegane są prawa ucznia. Uczniowskie prawa muszą być jasno sprecyzowane, przed...

więcej »
Projekt edukacyjny: „ Żyj zdrowo”

Projekt edukacyjny: „ Żyj zdrowo” przy wsparciu finansowym Starostwa Powiatowego we Wrześni „Uczę się , analizuję, właściwie wybieram, jestem odpowiedzialny” ...

więcej »
Tylko u nas e-booki w serii Biblioteczka Nauczyciela dla wychowawców

Proponujemy Państwu praktyczne e-booki dla nauczyciela:

"Rozwiązywanie konfliktów w szkole" to ebook, w którym zastanawiamy się nad specyfiką konfliktu, charakterystyką sytuacji określanych jako konfliktowe a także nad sposobami ich rozwiązywania.....

więcej »
Projekt edukacyjny na lekcjach matematyki i przyrody (blok matematyczno – przyrodniczy)

Temat projektu: „Trzy pory roku z życia szkoły - obserwujemy przyrodę”. Projekt edukacyjny realizowała: Zofia Andrzejczak-Tomys (przyroda) i Marta Hedrych (matematyka) Projekt realizowany jest w klasach IV, V i VI Szkoły Podstawowej przez cały rok szkolny 2008/2009. ...

więcej »
Kolejne stracone pokolenie, bez marzeń i perspektyw.....

Warto zapoznać się z wynikami badań: Polska młodzież według sondażu CBOS-u. Oto obraz młodego pokolenia wynikający z badań: 1. Młodym ludziom coraz częściej towarzyszy poczucie alienacji i braku perspektyw. Ponad 50% ankietowanych uważa, że nie ma szans na lepsze życie niż ich rodzice. 55% jes...

więcej »
Motywacja jako bardzo istotny czynnik efektywnego uczenia

„Uczeń wykorzystuje siłę woli, jeżeli zobowiązuje sam siebie do nauki, a ona chroni to samozobowiązanie do uczenia się i do skoncentrowania się na nim wbrew konkurencyjnym pokusom i atrakcyjnym formom aktywności” (Corno, 1989, za: Mietzel, 2002). W odniesieniu do nauki szkolnej motywacj...

więcej »
Nauczyciel - zawód czy powołanie?

Historycznie rzecz ujmując, pracę nauczyciela, sędziego, lekarza, księdza traktowano jako powołanie. W ostatnich latach przemian polityczno-gospodarczych, profesje, szczególnie prawnicze i medyczne, przekształciły się w dochodowe spółki i straciły dużą część swojego etosu. Nie oznacza...

więcej »
Prawidłowa komunikacja podstawą dobrych relacji szkolnych

Przebieg zajęć I spotkanie Cel: 1. Wyjaśnienie uczniom, co to znaczy komunikacja. 2. Przedstawienie uczniom różnorodności komunikatów: werbalne, niewerbalne, Metody: wykład, praca w grupach, praca indywidualna. Nauczyciel wita się z uczniami, przedstawia temat lekcji. Prosi o zajęc...

więcej »
Czy byt kształtuje świadomość?

Badanie Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN (na zlecenie MENiS) potwierdza — niestety, to stare prawo. Badaniem objęto wyniki sprawdzianów i egzaminów gimnazjalnych z lat 2002-2004. Otóż badanie dowiodło niezbicie, że na końcowe wyniki edukacji wpływa...

więcej »
CZY ZNASZ ZASADY DOBREGO ZACHOWANIA?

1) Po podniesieniu słuchawki słyszysz mało wybredny dowcip telefoniczny. Jak reagujesz? a) rzucasz słuchawkę b) ironicznie gratulujesz dowcipnisiowi poczuci humoru c) w dosadny sposób mówisz mu ,co o tym myślisz 2) Jesteś u koleżanki w pokoju, ona wychodzi na chwilę z poko...

więcej »
Sprawdź, czy nie kupujesz „kota w worku” – przekonaj się na czym polegają nasze kursy internetowe!

Co sprawia, że nauczyciele w Polsce korzystają rzadko kursów prowadzonych przez Internet?? Być może brak dostępu do Internetu? Może brak umiejętności obsługi komputera czy korzystania z Internetu? Może brak wiary, że kurs przeprowadzony w takiej formie przyniesie wymierne korzyś...

więcej »
Powitanie wiosny

SCENARIUSZ PRZEDSTAWIENIA pt.: „POWITANIE WIOSNY” CELE SPOTKANIA: Cele wychowawcze: · Pogłębianie współpracy na płaszczyźnie wychowawca — rodzice - dzieci. · Stworzenie ciepłej atmosfery. Uczeń: · zna charakterystyczne cechy przedwiośnia, · przeży...

więcej »
Przydatne linki- R E K L A M A -