Wychowanie

Metody i formy pracy na godzinach wychowawczych oraz zajęciach wychowania do życia w rodzinie

4897

0

0

Aby lekcje spełniały założone cele, nauczyciel powinien stosować wiele metod, form i technik, organizując uczniom zajęcia motywujące do aktywności.
Więcej
Kurs dla Rady Pedagogicznej: Jak pracować z uczniami na zajęciach wychowawczych?

1763

0

0

Kurs ma zachęcić nauczycieli do stosowania szerokiego wachlarza metod aktywnych na zajęciach.
Więcej
Szkolenie – program profilaktyczny dla młodzieży w zakresie HIV/AIDS

1975

0

0

Program profilaktyczny dla młodzieży wraz z materiałami dydaktycznymi oraz gotowymi scenariuszami zajęć (4 godziny lekcyjne).
Więcej
Jak rozwiązywać konflikty?

2050

0

0

Jak radzić sobie w sytuacjach konfliktowych? Jak konstruktywnie rozwiązywać konflikty?
Więcej
SPÓJRZ MI W OCZY, czyli parę słów o szkole i agresji

2089

0

0

Stres i agresja to czynniki, z którymi spotyka się każda pracująca osoba. Jednak można nad tym zapanować!
Więcej

Wyświetla 1-5 z 5 kursów