Konspekt na zajęcia plastyczne: Makaronowy pejzaż

Konspekt na zajęcia plastyczne: Makaronowy pejzaż

Prezentujemy autorski konspekt zajęć plastycznych mgr Moniki Płatek zatytułowany Makaronowy pejzaż.

Temat : „Makaronowy pejzaż”.

Cel: Wykorzystanie w ćwiczeniu praktycznym wiadomości zdobytych na lekcji teoretycznej pt.: „Faktura” („Do dzieła!” 5) .
Cele operacyjne:
wiadomości:
a) uczeń zna i rozumie pojęcie faktura
b) uczeń posługuje się poznanym terminem plastycznym
umiejętności :
a) uczeń potrafi wskazać i wymienić rodzaje faktury
b) uczeń potrafi wykorzystać poznaną wiedzę do wykonania pracy plastycznej
postawy:
a) uczeń aktywnie uczestniczy w zajęciach

Metody pracy:
– słowna – pogadanka
– oglądowa – pokaz różnych rodzajów faktur
– aktywizująca – ćwiczenie praktyczne

Formy pracy:
– zbiorowa (wprowadzenie do tematu)
– indywidualna

Środki dydaktyczne :
– tekturka A4
– różne kształty makaronu (np. kokardki, nitki, rurki, świderki, gwiazdki itp.)
– farby plakatowe, pędzelki, pojemnik na wodę, podkładka
– klej wikol lub magic

Czas trwania: 45 minut.

Przebieg zajęć:
1. Czynności organizacyjno-porządkowe – przygotowanie stanowiska pracy.
2. Wprowadzenie – przypomnienie wiadomości o fakturze (czym jest, rodzaje, zastosowanie).
3. Ćwiczenia plastyczne.
Nauczyciel określa zadanie, które polega na wyklejeniu tekturki makaronem o różnych kształtach, tak żeby z nich zbudować pejzaż (pory roku która obecnie jest). Następnie uczniowie zamalowują przyklejony makaron na określony kolor. Uczniowie rozpoczynają samodzielną pracę, w trakcie której nauczyciel udziela wskazówek.
4. Podsumowanie.
Na zakończenie uczniowie przypinają swoje prace do tablicy korkowej w sali tworząc wystawkę. Porządkowanie stanowisk pracy. Pożegnanie.

Opracowała

mgr Monika Płatek

Administrator

Dodaj komentarz

Wprowadź komentarz
Please enter your name.
Please enter your email address.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email.