Miesiąc: Czerwiec 2019

Z rodzicami można się dogadać, czyli sztuka porozumiewania się

Scenariusz do zrealizowania w ramach lekcji WDŻ w VII kl. lub na zajęciach z wychowawcą.

Cele:
•uczeń pozna zasady otwartego i jednoznacznego komunikowania się
•przekona się, jakie znaczenie w porozumiewaniu się odgrywa komunikacja niewerbalna
•wie, że właściwa komunikacja przeciwdziała rozwojowi konfliktów
•potrafi podjąć działania usprawniające komunikację w rodzinie

Recenzja książki Izy Sznajder „Kobieta, księżyc i czerwona sukienka — rzecz o miesiączce”

Pozycja bardzo potrzebna na polskim rynku wydawniczym. Książka o kobietach, ale dla kobiet i mężczyzn. Kobietom pozwala lepiej zrozumieć własną kobiecość i seksualność. Mężczyźni mogą za to lepiej poznać specyfikę fizjologii kobiecej i skomplikowaną naturę psychiki płci przeciwnej.

Turniej wiedzy ekologicznej

Konkurs  zorganizowany dla uczniów klas drugich SP z okazji szkolnych obchodów Dnia Ziemi.

Celem konkursu jest:

– rozwijanie zainteresowań przyrodniczych oraz wrażliwości na problemy środowiska

– kształtowanie nawyków ekologicznych, odpowiedzialności wobec środowiska oraz aktywnej postawy wobec jej ochrony

W konkursie biorą udział 3-osobowe drużyny reprezentujące swoje klasy. Przedstawiciele klas wykazują się wiedzą przyrodniczą, rozwiązując zadania konkursowe. Po podliczeniu wyników członkowie drużyn otrzymują drobne upominki pozyskane od sponsora (firma farmaceutyczna). Każda klasa otrzymuje pamiątkowy dyplom oraz malowanki ze zwierzętami leśnymi dla każdego ucznia.