ekologia

Turniej wiedzy ekologicznej

Konkurs  zorganizowany dla uczniów klas drugich SP z okazji szkolnych obchodów Dnia Ziemi.

Celem konkursu jest:

– rozwijanie zainteresowań przyrodniczych oraz wrażliwości na problemy środowiska

– kształtowanie nawyków ekologicznych, odpowiedzialności wobec środowiska oraz aktywnej postawy wobec jej ochrony

W konkursie biorą udział 3-osobowe drużyny reprezentujące swoje klasy. Przedstawiciele klas wykazują się wiedzą przyrodniczą, rozwiązując zadania konkursowe. Po podliczeniu wyników członkowie drużyn otrzymują drobne upominki pozyskane od sponsora (firma farmaceutyczna). Każda klasa otrzymuje pamiątkowy dyplom oraz malowanki ze zwierzętami leśnymi dla każdego ucznia.