Turniej wiedzy ekologicznej

Konkurs  zorganizowany dla uczniów klas drugich SP z okazji szkolnych obchodów Dnia Ziemi.

Celem konkursu jest:

– rozwijanie zainteresowań przyrodniczych oraz wrażliwości na problemy środowiska

– kształtowanie nawyków ekologicznych, odpowiedzialności wobec środowiska oraz aktywnej postawy wobec jej ochrony

W konkursie biorą udział 3-osobowe drużyny reprezentujące swoje klasy. Przedstawiciele klas wykazują się wiedzą przyrodniczą, rozwiązując zadania konkursowe. Po podliczeniu wyników członkowie drużyn otrzymują drobne upominki pozyskane od sponsora (firma farmaceutyczna). Każda klasa otrzymuje pamiątkowy dyplom oraz malowanki ze zwierzętami leśnymi dla każdego ucznia.

Przebieg konkursu

 1. Powitanie zebranych przez prowadzącego oraz Biedroneczkę, której zadaniem będzie rozdawanie punktów-kwiatów zdobytych za wykonane zadania.
 2. Zajęcie miejsc przez poszczególne drużyny.
 3. Powołanie komisji konkursowej, która będzie czuwała nad prawidłowym przebiegiem turnieju.
 4. Wykonywanie zadań konkursowych.
 5. Podsumowanie konkursu i rozdanie nagród.

Zadanie 1 „Wybierz jedną z trzech”

Drużyna losuje numer pytania od 1 do 10. Prowadzący czyta pytanie. Dzieci wybierają jedną z trzech możliwych odpowiedzi. Każda drużyna odpowiada na dwa pytania.

Odpowiedź samodzielna – 2 punkty, odpowiedź z pomocą kibiców ze swojej klasy – 1 punkt, odpowiedź nieprawidłowa lub jej brak – 0 punktów.

 1. Roślina chroniona w Polsce to
  a) chaber
  b) tulipan

  c) sasanka
 1. Zwierzę chronione w Polsce to:
  a) koń

  b) świstak
  c) zając
 1. Pojazd ekologiczny to:
  a) rower

  b) samochód
  c) autobus
 1. Opakowanie przyjazne dla środowiska to:
  a) puszka aluminiowa
  b) karton

  c) butelka szklana
 1. Zbędnych opakowań pozbywamy się przez:
  a) spalanie

  b) zakopywanie w ziemi
  c) segregowanie i wyrzucanie do odpowiednich pojemników
 1. Pojazdy, które nie zanieczyszczają środowiska poruszane są za pomocą:
  a) benzyny bezołowiowej
  b) ropy

  c) oleju napędowego
 1. Towary, które nadają się do recyklingu to:
  a) ubrania

  b) resztki pokarmu
  c) gazety
 1. Gdy robimy zakupy, zwracamy uwagę na:
  a) ładną nazwę towaru

  b) kolorowe opakowanie
  c) termin przydatności do spożycia
 1. Jesteśmy dobrymi opiekunami zwierząt domowych, jeżeli:
  a) pozwalamy im robić wszystko, co chcą

  b) dajemy im dużo pić
  c) trzymamy je w ciasnej, ale bardzo ładnej klatce
 1. Oszczędzamy wodę, jeżeli:
  a) kąpiemy się w wannie

  b) bierzemy prysznic
  c) pierzemy tylko ręcznie

Zadanie 2 „Sprawdź, co wiesz”

Każda drużyna losuje jedno z pięciu poleceń. Na znak prowadzącego otwierają koperty, zapoznają się z zadaniem i rozwiązanie piszą na karteczkach. Po dwóch minutach odkładają pisaki i kolejno odczytują swoje pytanie i udzieloną odpowiedź.

Pełna odpowiedź – 3 punkty, niepełna – 2, 1 lub 0 (w zależności od liczby prawidłowych członów odpowiedzi)

 1. Wymień trzy drzewa liściaste (dąb, klon, lipa, brzoza, jesion….)
 1. Wymień trzy drzewa iglaste (sosna, świerk, modrzew, jodła)
 1. Wymień trzy ptaki powracające do Polski na wiosnę (bocian, jaskółka, słowik, skowronek, czajka, szpak…)
 1. Wymień trzy wiosenne kwiaty chronione (sasanka, krokus, zawilec, przylaszczka, przebiśnieg)
 1. Wymień trzy gatunki krzewów rosnących w lasach (jałowiec, jeżyna, malina, kalina, czarny bez)

Zadanie 3 „Uzasadnij, dlaczego”

Drużyny odpowiadają na wylosowane pytanie.

Odpowiedź samodzielna – 2 punkty, odpowiedź z pomocą kibiców ze swojej klasy – 1 punkt, odpowiedź nieprawidłowa lub jej brak – 0 punktów.

 1. Dlaczego nie można wypalać traw na łąkach? (Może powstać pożar. Niszczy się rośliny i zwierzęta tam żyjące.)
 1. Dlaczego stare książki i gazety należy oddawać na makulaturę? (Zostaną ponownie przetworzone, dzięki temu oszczędzamy lasy.)
 1. Dlaczego nie należy niszczyć grzybów trujących? (Są pożywieniem dzikich zwierząt i są częścią przyrody.)
 1. Dlaczego nie należy zbliżać się do ptasich gniazd i dotykać piskląt ? (Dorosłe ptaki mogą porzucić swoje gniazda i pisklęta, gdy poczują zapach człowieka.)
 1. Dlaczego powinniśmy chronić lasy? (Dostarczają drewna, są schronieniem dzikich zwierząt, zapewniają świeże powietrze, utrzymują wilgoć.)

Zadanie 4 „Pierwszy wygrywa”

Drużyny układają puzzle przedstawiające zwierzęta leśne oraz uzupełniają dwa zdania z lukami dotyczące obrazka. Drużyna, która pierwsza prawidłowo wykona zadanie otrzymuje 2 dodatkowe punkty.

Prawidłowo wykonane zadanie – 2 punkty, częściowe wykonanie zadania – 1 punkt, brak wykonania zadania – 0 punktów. Czas – 3 minuty.

Zadanie 5 „Prawda, czy fałsz”

Prowadzący czyta zdania. Drużyny podnoszą do góry tabliczki z literami P – prawda,

F – fałsz. Każda prawidłowa odpowiedź – 1 punkt.

1.Jestem przyjacielem przyrody, więc wyrzucam śmieci w krzaki, aby nie było ich widać. F

2.Jestem przyjacielem przyrody, więc oddaję stare gazety na makulaturę. P

3.Jestem przyjacielem przyrody, więc wycinam na drzewach serduszka. F

4.Pomnik przyrody wykonany jest przez rzeźbiarza. F

5.Człowiek nie jest w żaden sposób uzależniony od otaczającej go przyrody. F

6.Żeremie to mieszkanie bobra. P

Wykorzystano materiały:

Beata Kamela: Jesteśmy przyjaciółmi przyrody. „Życie Szkoły” 2002, nr 6.

Maria Kasprzyk: W zgodzie z naturą. „Życie Szkoły” 2005, nr 6.

Jadwiga Molenda

 

Administrator

Dodaj komentarz

Wprowadź komentarz
Please enter your name.
Please enter your email address.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email.