Aspekt wychowania w szkole i jego znaczenie (EBOOK)

Aspekt wychowania w szkole i jego znaczenie (EBOOK)

0.00

Opis

Serwis Wychowanie.pl prezentuje e-book Aspekt wychowania w szkole i jego znaczenie autorstwa Jolanty Małgorzaty Rafał-Łuniewskiej. E-book udostępniamy do darmowego pobierania. Poniżej fragment publikacji:

„Szkoła winna zapewnić każdemu uczniowi warunki niezbędne dla jego rozwoju, przygotować go do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich…”

Zapis ten, zamieszczony w Preambule Ustawy o Systemie Oświaty określa nadrzędny cel polskiej szkoły. Ukazuje szkołę jako instytucje wychowawczą, której obowiązkiem jest dbałość o pełny rozwój człowieka, ze szczególnym wyróżnieniem tych cech, które w przyszłości zadecydują o sposobie pełnienia przez niego ról społecznych. W tej perspektywie, program kształcenia powinien być integralną częścią szeroko rozumianego programu wychowawczego szkoły. Inaczej mówiąc, nauka w szkole powinna odbywać się w zakresie poszczególnych przedmiotów mając jednak zawsze wzgląd na człowieka, tak by uczeń poznając wszechświat, poznawał człowieka. W podejmowanych przez Ministerstwo Edukacji pracach nad reformą systemu oświaty w Polsce, wymusza to prymat myślenia o wychowaniu przed myśleniem o kształceniu. Natomiast dotychczasowe zaniedbania w tej dziedzinie doprowadziły do wypierania wychowania ze szkół przez rozbudowane programy kształceniowe. W wyniku tego procesu, w szerokim, społecznym odbiorze, wychowanie w szkole po rozpoczęciu transformacji ustrojowej nie zaistniało.

Liczba stron: 19

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Aspekt wychowania w szkole i jego znaczenie (EBOOK)”