Polityka prywatności

Polityka prywatności

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Polityka prywatności serwisu wychowanie.pl ma jedynie charakter informacyjny i nie jest źródłem obowiązków dla Usługobiorców/Klientów serwisu wychowanie.pl.

1.2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem www.wychowanie.pl jest Piotr Strzemieczny prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Taurus Edukacja i Kultura Piotr Strzemieczny wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającą: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul Orzeszkowej 24 05-827 Grodzisk Maz NIP 5291733677, adres poczty elektronicznej: wychowanie@wychowanie.pl- zwana dalej „Administratorem” i będąca jednocześnie Usługodawcą serwisu i sklepu internetowego  i Sprzedawcą.

1.3. Dane osobowe Usługobiorcy i Klienta są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO”).

1.4. Administrator dbając o ochronę interesów osób, których dane dotyczą tj. Usługobiorców i Klientów  informuje, że zbierane i przetwarzane oraz przechowywane przez niego zgodnie z prawem dane nie są poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami.

1.5. W ramach czynności zgodnych z RODO, Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych –  inspektor@wychowanie.pl, który sprawuje opiekę nad przetwarzanymi danymi osobowymi.

2. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH ORAZ DANYCH ODBIORCY

2.1.Cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora wynikają z działań podejmowanych przez Usługobiorcę/Klienta w serwisie www.wychowanie.pl i prowadzonym sklepie internetowym.

2.2. Dane osobowe Usługobiorców lub Klientów zbierane są przez Administratora w celu:

 • .zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej (np. założenie konta)
 • marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora oraz Zaufanych Partnerów.

2.3. Administrator udostępnia otrzymane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora – dotyczy Klienta, który dokonał zakupu w sklepie internetowym www.wychowanie.pl (Poczta Polska S.A).

2.4. Administrator udostępnia otrzymane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi obsługującemu płatności w sklepie internetowym www.wychowanie.pl.

2.5. Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Usługobiorców lub Klientów korzystających ze sklepu /serwisu Internetowego www.wychowanie.pl: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego (w przypadku zamówień z opcją wysyłki jako paczka); adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy). W wypadku Usługobiorców/Klientów nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy/Klienta.

2.6. Podanie danych osobowych, o których mowa w punkcie powyżej, może być niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej (np.kursy/ebooki) w  serwisie  Internetowym www.wychowanie.pl. Każdorazowo zakres wymaganych do zawarcia umowy danych wskazany jest uprzednio na stronie www.wychowanie.pl oraz w Regulaminie serwisu www.wychowanie.pl.

3. COOKIES I DANE EKSPLOATACYJNE

3.1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę www.wychowanie.pl (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy karcie pamięci smartfona).

3.2. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony www.wychowanie.pl  w następujących celach:

 • identyfikacji Usługobiorców jako zalogowanych w serwisie Internetowym i pokazywania, że są zalogowani;
 • zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia;
 • zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Zamówienia, Formularzy Zgłoszeniowych, ankiet lub danych do logowania do serwisu www.wychowanie.pl, forum www.wychowanie.pl;
 • prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Internetowej www.wychowanie.pl.

3.3. Informujemy, że można czasowo ograniczyć lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies, co  jednak może mieć wpływ na wadliwe działanie sklepu internetowego (np. podczas składania Zamówienia poprzez Formularz Zamówienia z uwagi na niezapamiętywanie Produktów w koszyku podczas składania Zamówienia).

3.4. Ustawienia przeglądarki internetowej dotyczące plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez serwis Internetowy www.wychowanie.pl. Zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy  zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.

3.5. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania dostępne są w dziale pomocy właściwych  przeglądarek internetowych.

3.6. Administrator www.wychowanie.pl przetwarza także dane eksploatacyjne związane z korzystaniem ze sklepu i serwisu Internetowego (adres IP, domena) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu forum, sklepem Internetowym, ebookami i kursami internetowymi. Dane te nie są ujawniane osobom trzecim i mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę Internetową www.wychowanie.pl.

4. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

4.1. Podanie danych osobowych wskazanych na stronie www.wychowanie.pl praz w Regulaminie przez Usługobiorcę/Klienta jest dobrowolne, jednak ich niepodanie wiąże się z brakiem możliwości zawarcia umowy i realizacji Sprzedaży, uczestnictwa w Kursach internetowych i forum.

4.2. Podstawą przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy lub Klienta jest konieczność realizacji umowy, której jest stroną. W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora podstawą takiego przetwarzania jest:

 • zgoda Usługobiorcy/Klienta
 • lub wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora (zgodnie z art. 23 ust. 4 Ustawy o ochronie danych osobowych za prawnie usprawiedliwiony cel uważa się w szczególności marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora).

5. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

5.1. Usługobiorca/Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich zmiany. 

5.2. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, a są zawarte w zbiorze danych Administratora. Dotyczy to prawa do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, edycji danych,  zaprzestania ich przetwarzania, usunięcia, jeżeli są błędne, niekompletne, zbędne lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy .

5.3. W przypadku udzielenia przez Usługobiorcę lub Klienta zgody na przetwarzanie danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora zgoda może być odwołana w każdym czasie.

5.4. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść żądanie zaprzestania przetwarzania jej danych, jeśli Administrator przetwarza dane Usługobiorcy/Klienta w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług .

5.5. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora.

5.6. Każda osoba, której dane dotyczą, mogą wnosić do Administratora o zapomnienie danych osobowych znajdujących się w zbiorze danych.

6. REKLAMA I MARKETING

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników dla celów marketingowych w związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy, w tym reklamy kontekstowej (tj. reklamy, która nie jest dopasowana do preferencji Użytkownika). Przetwarzanie danych osobowych w tym celu odbywa się w związku z realizacją prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Osobom, które w tym celu podały swój adres e-mail, Administrator świadczy usługę newslettera. Podanie danych jest wymagane w celu świadczenia usługi newslettera, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości jego wysyłki.

Dane osobowe są przetwarzane:

w celu świadczenia usługi wysyłki newslettera – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
w przypadku kierowania do Użytkownika treści marketingowych w ramach newslettera – podstawą prawną przetwarzania, w tym profilowania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), w związku z wyrażoną zgodą na otrzymywanie newslettera;
w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora, (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie/Aplikacjach Mobilnych, w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności;
w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1. Niniejsza polityka prywatności dotyczy strony www.wychowanie.pl. Ponieważ jednak serwis Internetowy www.wychowanie.pl może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator informuje, że po przejściu na inne strony warto zapoznać się z ich polityką prywatności.

7.2. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne jak:

 • dostęp do konta jedynie po podaniu właściwego indywidualnego loginu i hasła,
 • zabezpieczenie serwisu przed nieuprawnionym dostępem
  co zapewnia ochronę przetwarzanych danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym,  zamianą, zniszczeniem, utratą czy uszkodzeniem.

Administrator

Masz pytanie? Napisz do nas na wychowanie@wychowanie.pl

Dodaj komentarz

Wprowadź komentarz
Please enter your name.
Please enter your email address.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email.