Nasz projekt otrzymał patronat Europejskiego Roku Kreatywności i Innowacji

Nasz projekt otrzymał patronat Europejskiego Roku Kreatywności i Innowacji

Nasz projekt „E-AIDS. E-learning w edukacji HIV/AIDS” otrzymał patronat Europejskiego Roku Kreatywności i Innowacji. Patronat ERKI otrzymują projekty promujące dobre praktyki w temacie kreatywności i innowacyjności, oraz uczące otwartości na zmiany.

Obchody Europejskiego Roku Kreatywności i Innowacji  zostały powołane decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady. Krajowym koordynatorem działań był Krzysztof Stanowski, podsekretarz stanu MEN, a obsługą wydarzenia zajmuje się Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. Inauguracja ERKI miała miejsce 1 kwietnia br.

 

Jedną z inicjatyw w ramach polskich obchodów Roku jest też przyznawanie wybranym projektom patronatu na wykorzystanie logo ERKI. Mogą się o niego ubiegać inicjatywy o zasięgu krajowym lub międzynarodowym, realizowane przez podmioty publiczne lub prywatne oraz osoby indywidualne, których termin realizacji przypada między 1 grudnia  a 31 grudnia  i które przyczyniają się do realizacji przynajmniej jednego z celów Europejskiego Roku Kreatywności i Innowacji.

 

Wszystkie inicjatywy objęte patronatem zostaną umieszczone w oficjalnym kalendarium obchodów Roku, wezmą także udział w konkursie na najlepszy projekt w jednej z kategorii: edukacja, kultura i sztuka, nauka i technika, gospodarka i biznes, inicjatywy społeczne. Najlepsze projekty Roku wybierze specjalnie powołana grupa ekspertów.

***

 Taurus

Administrator

Masz pytanie? Napisz do nas na wychowanie@wychowanie.pl

Dodaj komentarz

Wprowadź komentarz
Please enter your name.
Please enter your email address.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email.