Kurs kierowników wycieczek i obozów wędrownych – opinia 4

Kurs kierowników wycieczek i obozów wędrownych – opinia 4

Ta forma szkolenia jest zdecydowanie lepsza gdyż zaoszczędza czas.Na udzaiał w kurszie skłoniła mnie pani derektor placówki w której pracuję. Informacje zawarte w części merytorycznej kursu przygotowały mnie do odpowiedniego zachowania na wycieczkach szkolnych. Czas przeznaczony na realizację modołów był wystarczajacy.  Kurs zdecydowanie spełnił moje oczekiwania.

 

***

Kurs kierowników wycieczek i obozów wędrownych

Administrator