Jak rozwiązywać konflikty? – opinia

Jak rozwiązywać konflikty? – opinia

Kursy internetowe są bardzo dobrą formą podnoszenia kwalifikacji – szczególnie dla nauczycieli z terenów wiejskich. Inne formy szkoleń wiążą się z kosztami podróży oraz stratą czasu na dojazd do miejsca szkolenia. W bieżącym roku szkolnym zostałam wychowawczynią klasy III gimnazjum. Nie znałam zespołu klasowego. Chciałam lepiej poznać moich wychowanków (do czego przyczyniły się metody aktywne zajęć) oraz uatrakcyjnić lekcje wychowawcze. Wszystkie moduły są ciekawe, dobrze opracowane, pozwoliły na zrealizowanie omawianych zagadnień w interesującej formie. Kurs jest prawidłowo opracowany, nie widzę potrzeby wprowadzenia zmian. Interesujące ćwiczenia przyczyniły się do zaktywizowania klasy, pozwoliły nawiązać bliższy kontakt pomiędzy nauczycielem i uczniami. Metody aktywne zachęciły uczniów do czynnego udziału w ćwiczeniach, do samodzielnego myślenia, do opierania się na wiedzy i doświadzeniu. Kurs pomógł mi przygotować ciekawe lekcje, zaktywizował młodzież, pozwolił na stworzenie w klasie atmosfery, która sprzyjała dobremu samopoczuciu uczniów, jednocześnie pozolił mi poznać moich wychowanków. A o to mi chodziło!!!

***

Jak rozwiązywać konflikty

Administrator