Jarosław Milczarek

Jarosław Milczarek
Trener, edukator, autor kursów
Trener, autor kursów, edukator i ekspert Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakresie organizacji zarządzania, historii i edukacji dla bezpieczeństwa.
MOCNE STRONY
Kursy
Projekty edukacyjne
Doświadczenie
Warsztaty
Kreatywność
Obozy wędrowne i wycieczki