Kurs kierowników wycieczek i obozów wędrownych – opinia

Kurs kierowników wycieczek i obozów wędrownych – opinia

Ta forma szkolenia wprawdzie nie zastępuje osobistego kontaktu z trenerem, ale mimo to oceniam ją pozytywnie. Zawartość merytoryczna jest wystarczająca. Najbardziej przydatny moduł to bezpieczeństwo i higiena na wycieczkach i obozach. Czas był jak najbardziej wystarczający.

***

Kurs kierowników wycieczek i obozów wędrownych

Administrator