agresja

Jak rozwiązywać konflikty?

Konflikty są nieodłącznym elementem relacji międzyludzkich. Jak radzić sobie w sytuacjach konfliktowych? Jak konstruktywnie rozwiązywać konflikty?

Kurs składa się z czterech modułów. W trakcie szkolenia nauczyciel otrzymuje niezbędny zasób wiedzy oraz propozycje zajęć do przeprowadzenia z uczniami. Założeniem kursu jest dostarczenie wiedzy nauczycielowi, który wykorzysta ją w relacjach z innymi ludźmi a nabyte umiejętności przekaże uczniom.

Cena szkolenia wynosi 140,00 zł. brutto

ZAPISZ SIĘ NA KURS / WIĘCEJ INFORMACJI

 

Regulamin szkolenia:

 • komunikacja między słuchaczami i konsultantami odbywa się wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej, www oraz forum dyskusyjnego
 • możliwość zapisu w dowolnym, dogodnym dla uczestnika terminie
 • uczestnictwo w kursie należy zgłosić, wysyłając formularz zgłoszeniowy i dokonać wpłaty na konto w ciągu 7 dni
 • warunkiem rozpoczęcia kursu jest przesłanie wypełnionego formularza i dokonanie wpłaty na konto.

Po dokonaniu wpłaty uczestnik:

 • otrzymuje dostęp do platformy (login i hasło)
 • pobiera pierwszy moduł szkolenia, który po opracowaniu odsyła konsultantowi. Przesłanie opisu wykonanych zadań jest warunkiem zaliczenia modułu. Czas przeznaczony na realizację modułu wynosi maksymalnie 4 tygodnie; uczestnik kursu ma możliwość realizacji modułu w krótszym czasie.

Kolejne moduły uczestnik otrzymuje na tych samych zasadach.

Po zakończeniu szkolenia uczestnik otrzymuje w ciągu 2 tygodni dwa zaświadczenia:

 1. o ukończeniu 30 godz. kursu.
 2. poświadczające, że poprzez uczestnictwo w kursie internetowym doskonalił umiejętność wykorzystania i stosowania w swojej pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Zaświadczenia wydawane są na podstawie wykonanych prac przesyłanych do konsultanta prowadzącego szkolenie.

Wymagania wstępne dla wszystkich kursów on-line: umiejętność posługiwania się pocztą elektroniczną.

ABC przystąpienia do kursu:

Krok pierwszy: przejdź do formularza zgłoszeniowego na stronie pod opisem modułów;

Krok drugi: wypełnij wszystkie pola formularza zgłoszeniowego. Pamiętaj o wpisaniu ustalonego przez siebie loginu i hasła. Będzie to Twój klucz do pobierania modułów w trakcie kursu;

Krok trzeci: wypełniony formularz prześlij do nas (klikając polecenie: wyślij, znajdujące się pod formularzem);

Krok czwarty: otrzymujesz od nas maila z informacją o numerze konta, na które należy uiścić opłatĘ za kurs;

Krok piąty: po otrzymaniu przez nas wpłaty otrzymasz maila z informacjami dotyczącymi dalszego postępowania, w celu pobrania pierwszego modułu .

Uczestnik kursu, podając swoje prawdziwe dane osobowe, wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie danych przez portal www.wychowanie.pl zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Redakcja oświadcza, że nie udostepnia nikomu gromadzonych danych osobowych.Przesłanie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody* na opublikowanie i umieszczenie na stronie portalu www.wychowanie.pl fragmentów lub całych zadań opracowanych przez uczestnika kursu, imienia, nazwiska i nazwy szkoły w której pracuje uczestnik kursu oraz wykorzystanie zawartości strony do rozpowszechniania na nośniku CD-ROM; *Zgoda na publikację -oświadczenie Oświadczam, że wyrażam zgodę na publikację w serwisie wychowanie.pl oraz na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Edukacyjny Taurus dla celów związanych z publikacją, zgodnie z Ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997r. Redakcja portalu informuje, że kurs stanowi materiały autorskie i zabronione jest ich rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób: jako strony WWW, publikacje, wydruki, CD itp. Wykorzystanie tekstów w celach komercyjnych jest zabronione i stanowi naruszenie ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych. Przesłanie na nasz adres e-mail formularza zgłoszeniowego oznacza akceptację powyższych warunków. W razie pytań lub niejasności zapraszamy do kontaktu z redakcją.

 

Moduł 1: Konflikt i ja

Konflikt jest naturalnym procesem dokonującym się w obrębie i tkwiącym w naturze wszystkich ważnych związków. Z pojęciem konfliktu wiążą się zwykle negatywne skojarzenia. W tym module zapraszamy Państwa do:

 • przyjrzenia się swoim przekonaniom na temat konfliktu;
 • zapoznania się ze stylami rozwiązywania konfliktów i analizy własnego stylu;
 • poznania tradycyjnego i współczesnego rozumienia konfliktu.

Moduł 2: Emocje w konflikcie

Emocje są nieodłączną częścią ludzkiego życia. W tym module będą mieli Państwo okazję do:

 • odpowiedzi na pytanie co się kryje pod złością?
 • poznania różnicy pomiędzy agresją a złością?
 • nauczenia się jak konstruktywnie radzić sobie z własną złością.

Moduł 3: Oko w oko z konfliktem

Ta część jest poświęcona następującym zagadnieniom:

 • mechanizmy eskalacji konfliktu;
 • zniekształcenia postrzegania zachowań w konflikcie;
 • różne punkty widzenia.

Moduł 4: Konflikty w mojej klasie

Poruszone tematy:

 • różne metody podejścia do konfliktu w klasie(negocjacje, mediacje, arbitraż…);
 • zasady uczciwej kłótni;
 • rozmowa drogą do porozumienia(konstruktywna informacja zwrotna);
 • krok po kroku

 

 

SPÓJRZ MI W OCZY, czyli parę słów o szkole i agresji

Portal www.wychowanie.pl zaprasza wszystkich zainteresowanych nauczycieli na kurs internetowy dla nauczycieli. Proponowany temat jest zaproszeniem do osobistej refleksji i podsumowania swoich dotychczasowych doświadczeń. Przedstawiony cykl zagadnień jest też próbą wspólnego poszukiwania rozwiązań wobec rzeczywistości agresji i przemocy w szkole, w swojej klasie. Nie złotych środków i magicznych odpowiedzi na pytania, ale praktycznego przyjrzenia się danym sytuacjom i zjawiskom, które być może zachęcą do własnych poszukiwań. Na koniec każdego modułu zostanie przedstawiona propozycja zajęć do realizacji ze swoją klasą, jako forma profilaktyki wobec agresji i przemocy.

Zgodnie z Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu:

(z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli)

Jeśli nauczyciel jest na ścieżce awansu zawodowego, to wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego obejmują min.:

2)umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, …….. oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych, oraz

4) umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

Udział w proponowanym kursie będzie dla Państwa pomocny także przy realizacji w/w punktów Rozporządzenia.

Cena szkolenia wynosi 140,00 zł. brutto.

ZAPISZ SIĘ NA KURS / WIĘCEJ INFORMACJI

Szkolenie, składające się z 3 modułów, oparte jest na treściach podstawy programowej:

Moduł 1. Tytułem wstępu

Moduł 2. JA i ONA (agresja)

Moduł 3. ONI (klasa) i ONA (agresja)

Regulamin szkolenia:

 • komunikacja między słuchaczami i konsultantami odbywa się wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz forum dyskusyjnego
 • uczestnictwo w kursie należy zgłosić, wysyłając formularz zgłoszeniowy i dokonując wpłaty na konto w ciągu 7 dni
 • warunkiem rozpoczęcia kursu jest przesłanie wypełnionego formularza i dokonanie wpłaty 140,00 zł. na konto

Po dokonaniu wpłaty uczestnik:

– otrzyma dostęp do platformy (login i hasło)

-pobiera pierwszy moduł szkolenia, który po opracowaniu odsyła konsultantowi. Przesłanie opisu wykonanych zadań jest warunkiem zaliczenia modułu. Czas przeznaczony na realizację modułu wynosi maksymalnie 4 tygodnie; uczestnik kursu ma możliwość realizacji modułu w krótszym czasie.

Kolejne moduły uczestnik otrzymuje na tych samych zasadach.

Po zakończeniu szkolenia uczestnik otrzymuje w ciągu 2 tygodni dwa zaświadczenia:

 1. o ukończeniu dwudziestoczterogodzinnego kursu.
 2. poświadczające, że poprzez uczestnictwo w kursie internetowym doskonalił umiejętność wykorzystania i stosowania w swojej pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Zaświadczenia wydawane są na podstawie wykonanych prac przesyłanych do konsultanta prowadzącego szkolenie.

Wymagania wstępne dla wszystkich kursów on-line: umiejętność posługiwania się pocztą elektroniczną.

Jak przystąpić do kursu?
1) Na samym dole strony znajduje się odnośnik do formularza zgłoszeniowego;

2) Wypełnij wszystkie pola formularza zgłoszeniowego. Pamiętaj o wpisaniu ustalonego przez siebie loginu i hasła. Będzie to Twój klucz do pobierania modułów w trakcie kursu;

3) Wypełniony formularz prześlij do nas (klikając polecenie: wyślij, znajdujące się pod formularzem);

4) Otrzymujesz od nas maila z informacją o numerze konta, na które należy uiścić opłatę za kurs;

5) Po otrzymaniu przez nas wpłaty otrzymasz maila z informacjami dotyczącymi dalszego postępowania, w celu pobrania materiałów szkoleniowych .

Uczestnik kursu, podając swoje prawdziwe dane osobowe, wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie danych przez portal www.wychowanie.pl zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Redakcja oświadcza, że nie udostepnia nikomu gromadzonych danych osobowych.Przesłanie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody* na opublikowanie i umieszczenie na stronie portalu www.wychowanie.pl fragmentów lub całych zadań opracowanych przez uczestnika kursu, imienia, nazwiska i nazwy szkoły w której pracuje uczestnik kursu oraz wykorzystanie zawartości strony do rozpowszechniania na nośniku CD-ROM; *Zgoda na publikację -oświadczenie Oświadczam, że wyrażam zgodę na publikację w serwisie wychowanie.pl oraz na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Edukacyjny Taurus dla celów związanych z publikacją, zgodnie z Ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997r. Redakcja portalu informuje, że kurs stanowi materiały autorskie i zabronione jest ich rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób: jako strony WWW, publikacje, wydruki, CD itp. Wkorzystanie tekstów w celach komercyjnych jest zabronione i stanowi naruszenie ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych. Przesłanie na nasz adres e-mail formularza zgłoszeniowego oznacza akceptację powyższych warunków. W razie pytań lub niejasności zapraszamy do kontaktu z redakcją. REDAKCJA

Moduł 1: TYTUŁEM WSTĘPU

Poruszane zagadnienia:

 • Postawy, czyli co warto wiedzieć o sobie zanim zabiorę się do pracy!
 • Sądy i stereotypy, czyli czy warto się bać? Na co warto uważać? I kiedy zacząć panikować…
 • Definicje, czyli czym jest a czym nie jest agresja? Przemoc a agresja. Rodzaje przemocy.
 • Przyczyny, czyli niekoniecznie książkowo o buntowniczej klasie/uczniu.

Moduł 2: JA i ONA (agresja)

Poruszane zagadnienia:

 • Prawo nauczyciela, czyli o tym, jak się o siebie mądrze zatroszczyć i za co się NIE zabierać.
 • Zanim wybuchnę…, czyli o sygnałach wczesnej interwencji we mnie samym i sposobach radzenia sobie z własną złością.
 • Zanim będę miał wrzody…, czyli o skutkach magazynowania złości w sobie i sposobach przeciwdziałania „magazynowaniu”.
 • To nie wstyd prosić o pomoc, czyli o budowaniu systemu wsparcia dla siebie.

Moduł 3: ONI (klasa) i ONA (agresja)

Poruszane zagadnienia:

 • Moja „agresywna” klasa/ Mój „agresywny” uczeń, czyli o tym, jak wykorzystać energię w twórczy sposób.
 • Przemocy zawsze NIE!, czyli stanowczość i konsekwencja drogą do sukcesu – dwa słowa o sprawcach.
 • Mądrze chronić, czyli dwa słowa o ofiarach.
 • Pułapki, czyli o tym, że nauczyciel też człowiek… (błędna droga – agresją na agresję).