Kurs kierowników wycieczek szkolnych i obozów wędrownych

Kurs kierowników wycieczek szkolnych i obozów wędrownych

Informacja o kursie

Celem kursu jest przygotowanie kursantów do organizacji i prowadzenia wycieczek szkolnych i obozów wędrownych.  

RAMOWY PROGRAM: 
– Przepisy normujące organizowanie turystyki w środowisku szkolnym. 
– Organizacja wycieczek, imprez krajoznawczych i obozów wędrownych. 
– Projektowanie programu wycieczki i obozu wędrownego. 
– Bezpieczeństwo i higiena na wycieczkach i obozach. 
– Dokumentacja wycieczki i obozu wędrownego. 

Wycieczka to czas najbardziej oczekiwany przez uczniów. Już zwykle na początku roku szkolnego uczniowie zadają pytanie: kiedy pojedziemy na wycieczkę? 
Wycieczka powinna zaspokajać potrzeby kulturowe, służyć poznaniu czegoś nowego, być czasem dostarczającym wrażeń estetycznych, poszerzać zakres doświadczeń społecznych, dostarczać rozrywki. Organizacja wycieczki szkolnej nakłada na prowadzącego ją, obowiązek znajomości przepisów prawnych regulujących organizację wycieczki szkolnej oraz dopełnienie zastosowania procedur umożliwiających bezpieczne przeprowadzenie tego typu imprezy. Wycieczka to ogromna odpowiedzialność za dzieci, młodzież oddaną nam pod opiekę na jeden czy kilka dni. To równocześnie zetkniecie się z sytuacjami różniącymi się od tych z którymi mamy do czynienia na codzień np.w szkole. 

Zapraszamy Państwa na kurs pozwalający nabyć uprawnienia do pełnienia funkcji kierownika wycieczki szkolnej i obozu wędrownego. 

Przeprowadzimy Was przez przepisy regulujące organizację tego typu imprez. Przedstawimy propozycje dokumentów niezbędnych do organizacji wycieczki lub obozu wędrownego. Po każdym dziale programowym znajdują się pytania, na które w ramach zaliczenia kursu musicie odpowiedzieć, a odpowiedzi w postaci załącznika WORD przesłać do nas na adres: wychowanie@wychowanie.pl Będzie to warunkiem zaliczenia kursu i otrzymania zaświadczenia o ukończeniu „Kursu kierowników wycieczek szkolnych i obozów wędrownych”. 

Cena szkolenia wynosi 90,00 zł brutto


ZAPISZ SIĘ NA KURS / WIĘCEJ INFORMACJI 

Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0