Autor: admin

Author
Administrator
Admin Articles
SPOSÓB NA KONFLIKT
Konflikty są obecna w życiu każdego człowieka bez wyjątku, w tym także i ucznia. Nie da się od nich uciec, lecz trzeba umieć je rozwiązywać. Jest to szczególnie ważna umiejętność już w szkole podstawowej, gdzie dziecko ma do czynienia z jednej strony z rówieśnikami, z drugiej z rodzicami i nauczycielami. W tym okresie wśród uczniów […]
Więcej
W JAKI SPOSÓB WSPIERAĆ DZIECKO Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ NA RÓŻNYCH ETAPACH ŻYCIA?
Narodziny dziecka poprzedzają marzenia i nadzieje związane z tym, co przyniesie mu przyszłość. Większość rodziców oczekuje dziecka z radością, wyobraża sobie jak ono będzie wyglądało, zastanawia się, czy będzie to chłopiec, czy dziewczynka, planują jego i swoja przyszłość, i w większości wypadków nadzieje rodziców spełniają się wraz z narodzinami zdrowego dziecka. Jednakże trudna jest sytuacja […]
Więcej
Miłość i seks w kulturze starożytnego Rzymu
Rodzina w starożytnym Rzymie stanowiła od początku silną i zwartą komórkę społeczną, w której władzę miał wyłącznie ojciec. W skład rodziny wchodzili: ojciec (pater familias), matka (mater familias), córki niezamężne, synowie ze swoimi żonami i dziećmi, wreszcie niewolnicy. Władza ojca rozciągała się na wszystkich członków rodziny. W czasach najdawniejszych miał on wobec dzieci prawo życia […]
Więcej
CZY ZNASZ ZASADY DOBREGO ZACHOWANIA?
KONKURS DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM I SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ
Więcej
Emisja głosu
Ćwiczenia oddechowe mają  na celu: – usprawnienie aparatu oddechowego, – zwiększenie pojemności płuc, – kształtowanie prawidłowych ruchów przepony, – naukę ekonomicznego zużywania powietrza w trakcie mówienia, – różnicowanie faz oddychania ( wdech – wydech), – wydłużanie fazy oddechowej.
Więcej
Kontrakt
Miejscowość, dn. ………………………… KONTRAKT Zawarty w dn. ………………………….. pomiędzy opiekunem stażu mgr ………………. i nauczycielem stażystą mgr …………….. ubiegającą się o stopień nauczyciela mianowanego
Więcej
Z rodzicami można się dogadać, czyli sztuka porozumiewania się
Scenariusz do zrealizowania w ramach lekcji WDŻ w VII kl. lub na zajęciach z wychowawcą. Cele: •uczeń pozna zasady otwartego i jednoznacznego komunikowania się •przekona się, jakie znaczenie w porozumiewaniu się odgrywa komunikacja niewerbalna •wie, że właściwa komunikacja przeciwdziała rozwojowi konfliktów •potrafi podjąć działania usprawniające komunikację w rodzinie
Więcej
Recenzja książki Izy Sznajder „Kobieta, księżyc i czerwona sukienka — rzecz o miesiączce”
Pozycja bardzo potrzebna na polskim rynku wydawniczym. Książka o kobietach, ale dla kobiet i mężczyzn. Kobietom pozwala lepiej zrozumieć własną kobiecość i seksualność. Mężczyźni mogą za to lepiej poznać specyfikę fizjologii kobiecej i skomplikowaną naturę psychiki płci przeciwnej.
Więcej
Turniej wiedzy ekologicznej
Konkurs  zorganizowany dla uczniów klas drugich SP z okazji szkolnych obchodów Dnia Ziemi. Celem konkursu jest: – rozwijanie zainteresowań przyrodniczych oraz wrażliwości na problemy środowiska – kształtowanie nawyków ekologicznych, odpowiedzialności wobec środowiska oraz aktywnej postawy wobec jej ochrony W konkursie biorą udział 3-osobowe drużyny reprezentujące swoje klasy. Przedstawiciele klas wykazują się wiedzą przyrodniczą, rozwiązując zadania […]
Więcej
Nauka myślenia dywergencyjnego inwestycją w dorosłe życie dziecka
Operacje myślenia dywergencyjnego (czyli rozbieżnego), takiego w którym musimy nauczyć dziecko szukania różnych dróg do rozwiązania problemu/zadania/projektu, cechuje wysoka sprawność zdolności produktywnych, które są bardzo przydatne w obecnym świecie. To operacje myślenia dywergencyjnego decydują o uzyskaniu jak największej liczby pomysłów. Dzieci mają naturalną potrzebę poszukiwania.   Warto wykorzystać te predyspozycje do tego, by już na […]
Więcej
Język angielski: Christmas quizzes on Kahoot (Lekcja 4)
Prezentujemy czwarty i ostatni konspekt zajęć z języka angielskiego autorstwa pani nauczycielki Agaty. Zajęcia przygotowano dla uczniów szkół podstawowych i dotyczą sposobów wykorzystania Internetu i komputera do nauki języka obcego. Temat czwarty: Christmas quizzes on Kahoot.
Więcej
Obraz iris Vallejo z Pixabay
Język angielski: Emoticon’s crossword puzzles (Lekcja 3)
Prezentujemy trzeci konspekt zajęć z języka angielskiego autorstwa pani nauczycielki Agaty. Zajęcia przygotowano dla uczniów szkół podstawowych i dotyczą sposobów wykorzystania Internetu i komputera do nauki języka obcego. Temat trzeci: Emoticon’s crossword puzzles.
Więcej
Język angielski: Postcards from holidays (Lekcja 2)
Prezentujemy drugi konspekt zajęć z języka angielskiego autorstwa pani nauczycielki Agaty. Zajęcia przygotowano dla uczniów szkół podstawowych i dotyczą sposobów wykorzystania Internetu i komputera do nauki języka obcego. Temat drugi: Postcards from holidays.
Więcej
Język angielski: The weather around the world (Lekcja 1)
Prezentujemy konspekt zajęć z języka angielskiego autorstwa pani nauczycielki Agaty. Zajęcia przygotowano dla uczniów szkół podstawowych i dotyczą sposobów wykorzystania Internetu i komputera do nauki języka obcego. Temat pierwszy: The weather around the world.
Więcej
źródło: pixabay
Proszę Pani, a o co chodzi? – Rzecz o trudnościach z koncentracją uwagi
Coraz częściej można dostrzec dzieci, które mają problemy z koncentracją, ze skupieniem uwagi. Często występuje u nich niepokój ruchowy i werbalny.   Szkoła, klasa, lekcja … nauczyciel coś wyjaśnia, tłumaczy … Wtem dobiega do jego uszu pytanie rzucone przez jakiegoś ucznia: – Proszę pani, a o co chodzi? Coraz częściej można dostrzec dzieci, które mają […]
Więcej
Zaproszenie na bezpłatny kurs online NESTT
  W ramach projektu unijnego Erasmus+ NESTT (New European Settings for Teachers and Training) zapraszamy na bezpłatny kurs internetowy, który ruszy już w styczniu.   Kurs stworzy belgijska akademia edukacyjna European Schoolnet Academy z siedzibą w Brukseli. Tę instytucję można kojarzyć z organizacji przeróżnych kursów internetowych MOOC (bezpłatnych!) i współpracy z Ministerstwami Edukacji Narodowej ze […]
Więcej
SPIS TREŚCI: Moje dorastanie – klasa VIII
Prezentujemy spis treści nowego zeszytu ucznia do wychowania do życia w rodzinie dla klasy VIII. Trzynaście tematów lekcyjnych poświęconych wychowaniu do życia w rodzinie w szkole podstawowej.
Więcej
Ankieta online dla nauczycieli wychowania do życia w rodzinie
Zapraszamy wszystkich nauczycieli do wychowania do życia w rodzinie do wypełnienia ankiety online. Stowarzyszenie Nowa Kultura i Edukacja realizuje projekt „unexcited – talking about sexuality” w ramach programu Erasmus +, dotyczący sytuacji edukacji seksualnej (także w ramach wychowania do życia w rodzinie) w krajach organizacji uczestniczących w projekcie tj. Polsce, Austrii, Włoszech, Portugalii i Niemczech.
Więcej
Jak sobie radzić z wypaleniem zawodowym
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą e-booka dla nauczyciela z naszej serii Wirtualna Biblioteczka Wychowawcy: „Jak sobie radzić z wypaleniem zawodowym”
Więcej
Sprawdzamy potrzeby uczniów przez projekt NESTT
Razem z instytucjami z Rumunii, Belgii i Portugalii sprawdzamy potrzeby edukacyjne uczniów w krajach Unii Europejskiej. Projekt NESTT nabiera rozpędu.
Więcej